Tags Bổ nhiệm

Tag: bổ nhiệm

Microsoft Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay ông...

Ngày 5/9, Microsoft chính thức thông báo bổ nhiệm ông Aung San Maung vào vị trí quyền Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, thay...

Lenovo chính thức có Tổng giám đốc Khu vực Đông Dương...

Ông Thaneth Angkasirisan vừa được Lenovo bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Lenovo khu vực Đông Dương. Ông sẽ phụ trách các hoạt hoạt...