Tags Bkav đánh lừa FaceID

Tag: Bkav đánh lừa FaceID

Marc Roger, hacker và là chuyên gia bảo mật hàng đầu...

Việc Bkav dùng chiếc mặt nạ được tạo hình bởi các vật liệu đơn giản cùng với một số bộ phận được in 2D...