Tags Bình luận

Tag: bình luận

Facebook thiết kế lại mục bình luận trên dòng trạng thái,...

Theo nguồn tin từ BuzzFeed, Facebook đang thử nghiệm một tính năng mới, trong đó, phần bình luận trên trang Facebook sẽ giống như...