Tags Bing

Tag: Bing

Microsoft trả tiền cho người sử dụng Bing

Trong chương trình giải thưởng mới công bố ngày 1/6 tại Anh, Microsoft sẽ trả tiền cho người sử dụng công cụ tìm kiếm...

Microsoft thử giao diện Cortana mới hiển thị kết quả tìm...

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy Microsoft đang có ý định hiển thị kết quả tìm kiếm Bing, ngay trên giao...