Tags Bê Bối

Tag: Bê Bối

Facebook bắt đầu bị điều tra tại Mỹ, liên quan đến...

Facebook có trách nghiệm bảo vệ dữ liệu người dùng, nhưng đã để một công thứ bên thứ 3 có thể truy cập và...

CEO Uber bàn khả năng từ chức giữa nhiều bê bối

CEO Uber Technologies Travis Kalanick vừa thảo luận về khả năng nghỉ việc giám đốc điều hành trong cuộc họp hội đồng quản trị...