Tags Bản vá

Tag: bản vá

Google và Apple vá lỗ hổng Wi-Fi có thể ảnh hưởng...

Google và Apple đã phát hiện điểm yếu tại chip Wi-Fi xuất hiện trên một lượng lớn thiết bị Android lẫn iPhone và nhanh...