Tags Bản thiết kế iPhone

Tag: bản thiết kế iPhone

Đây là loạt các bản ý tưỡng về thiết kế của...

Để bổ xung tài liệu cho cuộc chiến pháp lý với Samsung, Apple đã cung cấp hàng loạt các bản phác thảo thiết kế...
Di Động Việt