Tags Bàn giao

Tag: bàn giao

Canon bàn giao hai điểm trường Ba Khuy (Yên Bái) và Bản Kè (Quảng Bình)

Ngày 11 tháng 5 vừa qua, Canon bàn giao hai điểm trường Ba Khuy – thuộc trường Tiểu học và Trung học cơ sở...