Tags Bản đồ số

Tag: bản đồ số

Facebook chia sẻ dữ liệu với các nhóm cứu trợ qua...

Facebook sẽ chia sẻ những dữ liệu bản đồ do mình tạo ra, để có thể giúp Hội Chữ Thập Đỏ và các tổ...

Cách kích hoạt tính năng la bàn trong Apple Maps

Apple Maps không thể hiển thị cả bản đồ và la bàn đồng thời theo mặc định, nhưng bạn có thể khắc phục điều...