Tags Bán đấu giá

Tag: bán đấu giá

Nguyên mẫu iPhone đầu tiên đang được đấu giá trên eBay,...

Nguyên mẫu thử nghiệm gần giống với chiếc iPhone hoàn thiện đầu tiên đang được chào đấu giá trên eBay với mức giá hiện...