Tags Assistant

Tag: Assistant

Trợ lý ảo Assistant của Google có thể thay thế Siri...

Sau khi công bố trợ lý ảo Assistant cho iOS, Google thậm chí có thể đi bước táo bạo hơn khi muốn Assistant trở...

Google Assistant sẽ được phát hành cho iOS trong hôm nay?

Trợ lý ảo của Google có thể mở rộng phạm vi đến hệ điều hành khác, bắt đầu là iOS của Apple với kế...