Tags ASIC

Tag: ASIC

Samsung sản xuất chip ASIC nhằm hỗ trợ các thợ đào...

Samsung đã bắt đầu sản xuất phần cứng nhằm hỗ trợ hoạt động đào Bitcoin kể từ tháng này, với chip ASIC là nỗ...