Tags Applecare+

Tag: applecare+

Apple tính chuyện thay thế iPad 4 bị lỗi bằng iPad...

Nếu mang chiếc máy tính bảng iPad 4 cũ đến sửa chữa tại Apple, bạn có thể bỏ đi để nhận một phiên bản...

Thời gian mua AppleCare+ cho iPhone được nâng lên 1 năm

Apple vừa âm thầm nâng thời hạn mua gói bảo hành AppleCare+ cho các điện thoại iPhone của mình lên 1 năm thay vì 60...