Tags ảnh render

Tag: ảnh render

Lộ ảnh render Note 8, cảm biến vân tay đặt cạnh...

Những hình ảnh render về Galaxy Note 8 đã xuất hiện khá rõ nét. Ngoài những thay đổi về thiết kế, Galaxy Note 8...