Tags ảnh động

Tag: ảnh động

Facebook chính thức cho phép người dùng thêm GIF vào nhận...

Sau khi thực hiện những bước đầu hỗ trợ định dạng hình động GIF và thu hút lượng lớn người dùng, Facebook đã tiếp...