Tags Android N

Tag: Android N

HTC U11 sẵng sàng hỗ trợ Bluetooth 5.0 không cần cài...

HTC U11 đã nhận được chứng nhận Bluetooth 5.0 từ Bluetooth SIG ngay khi mới phát hành. Các thiết bị hỗ trợ Bluetooth 5.0 đòi...