Tags Alpha One

Tag: Alpha One

Airbus thử nghiệm thành công taxi bay không người lái đầu...

Trong tương lại Airbus sẽ xây dựng một hệ thống mạng lưới taxi bay lớn mạnh nhằm cạnh tranh với các hệ thống taxi...