Tags ADM

Tag: ADM

Microsoft tung bản cập nhật khẩn cấp vá lỗi bảo mật...

Bản cập nhật khẩn cấp của Microsoft nhằm khắc phục phần nào lỗ hổng bảo mật trên các con chip của Intel, AMD, ARM...