Tags Accessibility

Tag: Accessibility

Nhiều ứng dụng Android như LastPass bị Google dọa gỡ bỏ

Dịch vụ Accessibility trên Android rất hữu dụng cho người khuyết tật nhưng nó cũng được xem là phương thức kẻ gian lợi dụng để...