Tags 3D Touch

Tag: 3D Touch

Tính năng 3D Touch chuyển đổi giữa các ứng dụng sẽ...

Bản cập nhật iOS 11 đã loại bỏ đi tính năng 3D Touch chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đa nhiệm, điều...
Di Động Việt