Tags 32:9

Tag: 32:9

Samsung 49CJ89 – Màn hình siêu rộng không chỉ để chơi...

CHG90, mẫu màn hình siêu độc đáo của Samsung trong năm 2017 sở hữu tính năng cao cấp, phục vụ tốt nhu cầu gaming...