Tags 1 năm

Tag: 1 năm

Thời gian mua AppleCare+ cho iPhone được nâng lên 1 năm

Apple vừa âm thầm nâng thời hạn mua gói bảo hành AppleCare+ cho các điện thoại iPhone của mình lên 1 năm thay vì 60...
Di Động Việt