Mozilla chính thức giới thiệu logo mới cho gia đình Firefox

0
5218

Mozilla vừa công bố logo mới cho các ứng dụng và dịch vụ Firefox, và đây là lần đầu tiên công ty bao gồm logo mẹ cho toàn bộ dòng sản phẩm của mình.

Việc xây dựng logo mới xuất hiện gần 1 năm sau khi Firefox bắt đầu yêu cầu người dùng giúp tổ chức chọn hướng đi cho thiết kế logo mới.

Có rất nhiều biểu tượng mới trong logo Firefox mới, và Mozilla cho biết, bản cập nhật bao gồm bảng màu mới, hình dạng mới và kiểu chữ hiện đại. Nhóm cũng nhấn mạnh khả năng tiếp cận, áp dụng “tiêu chuẩn màu sắc và loại tiêu chuẩn có thể truy cập để logo mở ra cho mọi người, ở mọi nơi”.

Mozilla cho biết họ cần phải phát triển logo Firefox do phạm vi gia tăng của các dịch vụ và sản phẩm mà công ty cung cấp. Chúng bao gồm dịch vụ chia sẻ tập tin được mã hóa và trình quản lý mật khẩu, mà theo Mozilla thì đó chỉ là khởi đầu của gia đình Firefox. Với logo mới, Mozilla hy vọng sẽ giúp việc đưa thương hiệu Firefox đi xa hơn, ví dụ như thay đổi bảng màu giúp dễ dàng điều chỉnh thương hiệu với các sản phẩm mới.

Tất nhiên, toàn bộ quá trình này đã yêu cầu sự tham gia của cộng đồng từ đầu, và Mozilla nhận ra logo mới vẫn chưa hoàn hảo. Nhóm sẽ lắng nghe phản hồi về cách cải thiện logo Firefox.

KiếnAn

Di Động Việt

ĐĂNG BÌNH LUẬN