LG U+ và Huawei trình diễn thành công công nghệ “Kết nối kép” 5G

0
5692

LG U+ và Huawei đã hoàn thành thành công việc kiểm tra công nghệ ‘Kết nối kép’ (Dual Connectivity) trong quá trình thử nghiệm thực địa 5G tại Seoul. Công nghệ ‘Kết nối kép’ cung cấp tốc độ đường tải xuống 20Gbps bằng cách kết nối trạm thu phát sóng 3.5GHz với trạm thu phát sóng 28GHz.

Kiểm tra thực địa công nghệ ‘Kết nối kép’ 5G đã cho thấy thiết bị đầu cuối kết nối đồng thời với các trạm thu phát sóng 3.5GHz và 28GHz, và nhận dữ liệu từ hai trạm thu phát này, giúp cho tỷ lệ người dùng đơn lẻ gia tăng đáng kể. Việc kiểm tra được tiến hành thông qua hợp tác giữa hai trạm thu phát sóng tại cơ sở thử nghiệm 5G của LG U+ tại Seoul, và xác nhận rằng dữ liệu đường tải xuống từ cả trạm cơ sở 3.5GHz và trạm cơ sở 28GHz đã được kết hợp để cung cấp tốc độ truyền tải khoảng 20Gbps.

Các nhân viên LG U+ theo dõi kết quả của công nghệ ‘Kết nối kép’ trên một thiết bị đo kiểm trong một chiếc xe hơi tại trạm thu phát sóng thử nghiệm 5G

‘Kết nối kép’ là một kỹ thuật cho phép nhiều trạm thu phát sóng (trạm gốc) truyền tải dữ liệu đồng thời hoặc luân phiên cho người dùng để họ có thể giao tiếp thông suốt với những người dùng khác khi di chuyển giữa các trạm thu phát sóng. Công nghệ ‘Kết nối kép’ thích hợp để sử dụng giữa các trạm gốc 5G 3.5GHz và các trạm gốc 28GHz, đồng thời cũng có thể được sử dụng giữa các trạm gốc 4G và 5G.

Trước đây, LG U+ đã sử dụng môi trường phòng thí nghiệm để kiểm tra công nghệ ‘Kết nối kép’ giữa các trạm gốc 4G. Lần này, LG U+ và Huawei đã hoàn thành việc kiểm thử giữa các trạm gốc 5G, đồng thời thiết lập một nền tảng cho ‘Kết nối kép’ 4G-5G trong tương lai trong một môi trường mạng 4G-5G hỗn hợp.

LG U+ và Huawei sẽ tiếp tục thực hiện hợp tác kỹ thuật công nghệ 5G để đáp ứng việc khai trương thương mại công nghệ và dịch vụ 5G trong thời gian tới.

Di Động Việt

ĐĂNG BÌNH LUẬN