Google Play Store cho phép thiết lập giới hạn chi tiêu

0
6634

Google đã thêm một tính năng mới vào Play Store để người dùng đặt và quản lý ngân sách khi mua sắm cũng như mua hàng trong ứng dụng cao cấp.

Tính năng thiết lập ngân sách mới này không đặt ra giới hạn tuyệt đối cho hoạt động chi tiêu của người dùng mà chỉ đơn giản nhằm mục đích giúp họ theo dõi số tiền mà mình đã chi cho các mục trong cửa hàng ứng dụng này.

Để thiết lập ngân sách, chỉ cần mở ứng dụng Play Store trên bất kỳ thiết bị Android nào và nhấn vào menu hamburger. Chuyển đến Account và sau đó vào Purchase History. Tại đây, người dùng có thể chỉ định giới hạn cho ngân sách của mình.

Tính năng mới sẽ giúp người dùng nhận được thông báo nếu chi tiêu gần hoặc vượt quá ngân sách đã thiết lập. Google cho biết người dùng chỉ có thể đặt ngân sách bằng loại tiền trong hồ sơ quốc gia Google Play hiện tại của mình. Nó hiện chỉ hoạt động trên ứng dụng Play Store cho thiết bị di động.

Ngoài ra, có một tùy chọn để thay đổi hoặc xóa ngân sách mà người dùng đã thiết lập bằng cách chuyển qua lịch sử đặt hàng và sau đó nhấn vào nút thích hợp. Ngoài ra, người dùng có thể xem lại chi tiêu của mình trong cùng một phần. Tính năng này dường như được triển khai theo từng giai đoạn vì nó chưa đến với tất cả mọi người.

Kiến An

Di Động Việt

ĐĂNG BÌNH LUẬN